Consultas.

Este servicio está aberto tanto a clientes como a non clientes da asesoría. 

Efectue as súas consultas "on line" coa nosa asesoría. Se vostede non é cliente da asesoría pode igualmente efectuala sua consulta, darémoslle a nosa PRIMEIRA IMPRESIÓN. Se o desexa remitirémoslle unha proposta de coste si é que consideramos que o seu problema se pode resolver mediante actuacións profesionais dos nosos asesores. Remitirémoslle unha resposta nun plazo de 24 horas.

Efectúe as súas consultas on-line coa nuosa asesoría.  

Vostede pode realizarnos unha primeira consulta, darémoslle a nosa primeira impresión, se o desexa pode solicitarnos un orzamento.

Responderémoslle no menor tempo posible
     

Se vostede é cliente de esta asesoría, pode efectuar as súas consultas a través de esta páxina.  

Indique claramente o seu número de referencia, ou no seu defecto o seu nome e apelidos.  

Responderémoslle no menor tempo posible.