O noso equipo está formado por:  

 

Juan Carlos López Fanego 

Xerente do Despacho. Graduado Social

Roberto López Fanego 

Xerente do Despacho. Licenciado en Empresariais e membro pertencente á Asociación profesional de Expertos Contables e Tributarios.

 

José Jorge Porto Porto 

Titulado en FP I
(Rama Administración de Empresas)

Pablo López Rubinos 

Administrativo

 

Ángel José López Arias 

Axente de Seguros Colexiado. Membro da Federación policténica de Diplomado en Dereito Tributario.